dotazy na obsah a průběh veletrhu 
Martin Navrátil

mnavratil@mspakt.cz

technická podpora
Václav Korytář

vaclav.korytar@polar.cz
605264553
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava
www.mspakt.czProhlášení o přístupnostiO projektu

ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2020/2021

konaný pod záštitou náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho.

V návaznosti na dlouholetou tradici realizovaných výstav a veletrhů středních škol konaných vždy v několika městech Moravskoslezského kraje jsme připravili ONLINE Veletrh středních škol působících na území Moravskoslezského kraje. Podzimní prezenční veletrhy škol (2020) byly z důvodu koronavirové pandemie zrušeny, proto přicházíme s online variantou možnosti prezentace vzdělávací nabídky a aktivit škol žákům a uchazečům, kteří se v letošním školním roce 2020/2021 budou ucházet o studium na středních školách.

Moravskoslezský kraj, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti a Úřad práce České republiky společně připravili interaktivní online veletrh středních škol všech zřizovatelů v našem kraji, který bude realizován na přelomu ledna a února 2021 prostřednictvím internetového portálu veletrh-skol.msk.cz. Účast střední školy působící na území našeho kraje v online veletrhu je podmíněna řádnou registrací školy a je bezplatná, projekt bude financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Záměrem projektu je umožnění interaktivní online komunikace a prezentace středních škol MSK zejména žákům 9. tříd ZŠ a dalším uchazečům o studium na střední škole a jejich rodičům. který bude spuštěn počátkem ledna 2021. Online prezentace středních škol v našem kraji bude probíhat ve dnech 18. ledna až 4. února 2021 po jednotlivých okresech (pro školy sídlící v daném okrese), a to vždy ve dvou předem stanovených dnech v čase 10:00 – 18:00 hodin. Zástupci střední školy budou mít možnost distanční formou odpovídat na otázky z řad zájemců o studium, a to v rámci videokonference prostřednictvím určené aplikace.powered by POLAR