Online videohovory

Zoom Meeting

29. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

1. 12.

Popis školy

Biskupské gymnázium poskytuje vzdělání na kvalitní úrovni, snaží se své studenty vést k samostatnému a kritickému myšlení a to vše v příjemném a bezpečném prostředí. Charakteristickým rysem naší školy je, že se zajímá o konkrétního člověka v jeho celistvosti. Usilujeme o to, aby celý život školy byl proniknut duchem otevřenosti, trpělivosti, radosti a pokoje. V rámci mezinárodních výměnných studijních pobytů (YFU, ASF) hostíme zahraniční studenty z různých zemí: Thajsko, Japonsko, Mexiko, USA, Chile, Holandsko, Německo, Čína, Slovensko, Turecko, Dominikánská republika …

DOD: 6. 12. 2022, Jeden den na BIGY: 26. 1. 2023 

Studijní obory

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

1. Vysoká úroveň vzdělávání 2. Bezpečné a tolerantní prostředí 3. Individuální přístup k žákům, osobnostní rozvoj žáků 4. Zahraniční spolupráce - zahraniční studenti, rodilí mluvčí, přeshraniční projekty 5. Rozvoj multimediální gramotnosti

Typ školy

Církevní

Jazyky

AJ, FJ, NJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR