Tato škola se nezúčastní online veletrhu.

Popis školy

Církevní konzervatoř Německého řádu poskytuje všeobecné a hudební vzdělání v oboru 82-44-P/01 Hudba se zaměřením – hra na varhany, klavír, cembalo, dechové a strunné nástroje, řízení sboru a trojobor církevní hudba a v oboru 82-45-P/01 Zpěv ve formě denního studia. Po čtyřech letech se skládá maturitní zkouška a po šesti letech studenti ukončují studium absolutoriem s titulem DiS. Celkové pojetí vzdělávání vychází kromě standardních učebních osnov pro konzervatoře rovněž z tradic duchovní chrámové hudby. Pro uchazeče o studium pořádá škola přípravné kurzy. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné vykonání talentové zkoušky. Více na webových stránkách školy.

Studijní obory

Studijní obory nebyly nalezeny.

Typ školy

Církevní

Jazyky

AJ, NJ

Stravování

Ubytování
powered by POLAR