Online videohovory

Zoom Meeting Nápověda

25. 01. 10:00 - 18:00

03. 02. 10:00 - 18:00

Připojit se

Obory vzdělání

Zpěv

Kód oboru 82-45-P/01

Ukončení studia absolutorium

Délka studia 6 let

Forma vzdělávání denní

Hudba

Kód oboru 82-44-P/01

Ukončení studia absolutorium

Délka studia 6 let

Forma vzdělávání dálková

Popis školy

Církevní konzervatoř Německého řádu poskytuje všeobecné a hudební vzdělání v oboru 82-44-P/01 Hudba se zaměřením – hra na varhany, klavír, cembalo, dechové a strunné nástroje, řízení sboru a trojobor církevní hudba a v oboru 82-45-P/01 Zpěv ve formě denního studia. Po čtyřech letech se skládá maturitní zkouška a po šesti letech studenti ukončují studium absolutoriem s titulem DiS. Celkové pojetí vzdělávání vychází kromě standardních učebních osnov pro konzervatoře rovněž z tradic duchovní chrámové hudby. Pro uchazeče o studium pořádá škola přípravné kurzy. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné vykonání talentové zkoušky. Více na webových stránkách školy.

Typ školy

Církevní

Jazyky

AJ, NJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR