Online videohovory

MS Teams Meeting

24. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

18. 6.

Popis školy

Máme k dispozici 25 dobře vybavených tříd s projektory, multimediální výbavou a internetem. Dále máme k výuce 17 odborných učeben (elektrotechnické laboratoře, jazykové laboratoře, učebny informačních technologií, učebnu počítačové sítě, laboratoř chemie, fyziky a biologie, učebnu výtvarné výchovy a hudební výchovy). Škola je plně pokryta Wi-Fi internetovou konektivitou s velkou kapacitou. Žákům je poskytováno připojení zdarma.

Nabízíme obory vzdělávání:

Gymnázium osmileté denní studium - absolvent je připraven ke studiu na vysokých zejména humanitního, přírodovědného, technického nebo ekonomického směru. Žáci si v průběhu studia volí dle své profilace semináře.

Gymnázium čtyřleté denní studium - absolvent je připraven ke studiu na vysokých zejména humanitního, přírodovědného, technického nebo ekonomického směru. Žáci si v průběhu studia volí dle své profilace semináře.

V rámci gymnaziálních oborů mají žáci možnost zúčastnit se geografických a jazykových exkurzí po celé Evropě.

Elektrotechnika - čtyřletý maturitní vzdělávací program je moderně pojatý se zaměřením na použití počítačů v technické praxi. Absolventi se velmi dobře prosazují v průmyslu i při samostatném podnikání. Většina úspěšně pokračuje ve studiu na vysoké škole. Žáci mají možnost získat osvědčení dle vyhl. 50/1978 Sb. §5. a odborné certifikáty firmy Siemens, OEZ, ASTRA MS Software, ELKO.

Informační technologie - čtyřletý maturitní vzdělávací program odráží trendy v IT. Absolventi jsou specialisté na počítačové technologie a zpracování informací. Většina úspěšně pokračuje ve studiu na vysoké škole. Žáci mají možnost získat certifikáty Cisco Academy a ORACLE Academy.

Elektrikář - tříletý vzdělávací program s výučním listem. Vzdělání je zaměřeno na praktickou výuku a odborný výcvik. Absolventi se uplatní jako elektrikáři, elektromontéři, nebo mechanici silnoproudých i slaboproudých zařízení. Žáci  mají možnost získat osvědčení dle vyhl. 50/1978 Sb. §5. 

K ubytování nabízíme moderně vybavený domov mládeže. Samozřejmostí je internetové připojení. 

Na škole funguje pěvecký úspěšný soubor Garendo.

Aktivním žákům nabízíme mimoškolní činnost formou odborných kroužků a klubů.

Studijní obory

Informační technologie (Se zaměřením na počítačové sítě a programování)

Kód oboru 18-20-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Elektrotechnika

Kód oboru 26-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Elektrikář (slaboproud)

Kód oboru 26-51-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Máme k dispozici 25 dobře vybavených tříd s projektory, multimediální výbavou a internetem. Dále máme k výuce 17 odborných učeben (elektrotechnické laboratoře, jazykové laboratoře, učebny informačních technologií, učebnu počítačové sítě, laboratoř chemie, fyziky a biologie, učebnu výtvarné výchovy a hudební výchovy). Škola je plně pokryta Wi-Fi internetovou konektivitou s velkou kapacitou. Žákům je poskytováno připojení zdarma.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR