Online videohovory

MS Teams Meeting

29. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

18. 6.

Popis školy

Jsme škola rodinného typu s příznivým klimatem a vstřícným přístupem. Každý z našich studentů je vnímán jako jedinečná osobnost a je mu dána možnost rozvíjet svůj talent a potenciál. Gymnázium je zaměřeno na výuku cizích jazyků a ICT (příprava na FCE, CAE, ECDL). Studentům dáváme možnost individuální specializace prostřednictvím nabídky seminářů, jejichž náplň pokrývá zaměření všech typů VŠ. Výrazné zapojení moderních výukových metod a ICT techniky ve výuce reflektují trendy ve vývoji společnosti. Pořádáme lyžařské a adaptační kurzy, výjezdy do zahraničí a exkurze. Kurzy k přijímačkám. Poskytujeme prospěchové a sociální stipendium. ŠVP "S notebookem do školy". Informace: www.ostrava.educanet.cz, DOD: 09.12.2021 a 06.01.2022, individuálně můžete přijít kdykoliv po domluvě.

Studijní obory

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Spojení tradiční vysoké úrovně gymnaziálního vzdělání s nejmodernějšími výukovými technologiemi a metodami. Individuální přístup není jen frází, s rodiči i žáky se osobně známe, standardem jsou individuální konzultace všech učitelů a menší počet žáků ve třídách. Věříme, že klíčem k úspěchu je pocit pohody a dobrá atmosféra. Nejsme jen škola, jsme rodina. V naší škole se studenti cítí jako doma.

Typ školy

Soukromá

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR