Online videohovory

MS Teams Meeting

30. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

1. 12.

Popis školy

Den otevřených dveří: sobota 21.01.2023 9:00 - 12:00. Škola je vybavena multimediálním přednáškovým sálem, dvěma učebnami IVT (3D tiskárny, robotika), třemi sluchátkovými učebnami jazyků, laboratořemi pro výuku přírodovědných předmětů, posilovnami, tělocvičnou, sálem pro aerobic. Žáci mají možnost širokého výběru volitelných předmětů, jsou připravováni zejména ke studiu na VŠ. V rámci výuky se žáci účastní lyžařských a sportovních kurzů, zájezdů do zahraničí a žáci 1. ročníku osmiletého studia adaptačního pobytu. Škola pořádá přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro žáky pátých i devátých tříd.

Studijní obory

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Škola se nachází v klidové zóně u městského parku s dobrou dostupností na autobusové i vlakové spojení. Stabilní a flexibilní pedagogický sbor připravuje žáky zejména k úspěšnému vysokoškolskému studiu. Škola má stoletou historii a téměř 5500 úspěšných absolventů. Žáci mohou v rámci výuky zdarma využívat vybraná městská sportovní zařízení.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR