Online videohovory

MS Teams Meeting

22. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

22. 7.

Popis školy

DOD: 23.11.2021.Jednotná přijímací zkouška - pořádáme přípravné kurzy. Dva vzdělávací programy – šestileté a čtyřleté studium. Klademe důraz na kvalitu všeobecného vzdělání, potřebnou ke studiu na VŠ. Zapojujeme se do mezinárodních projektů – Erasmus+. Udržujeme partnerský vztah s gymnáziem ve Friedlandu (SRN). Vysíláme žáky na studijní pobyty do zahraničí  (Německo, Španělsko, Francie). Další školní aktivity – lyžařský kurz v 1. ročníku čtyřletého studia a v 1. a 3. ročníku šestiletého studia, sportovně turistický kurz v předposledním ročníku, poznávací zájezdy, sportovní turnaje, výchovné koncerty, charitativní akce, vlastní pěvecký sbor, účast v národních soutěžích.

Studijní obory

Gymnázium (Všeobecné)

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/61

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 6 let

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Posláním našeho gymnázia je motivovat studenty ke vzdělání, rozvíjet jejich tvůrčí myšlení, samostatnost při řešení problémů, komunikační dovednosti a ochotu spolupracovat. V rámci výuky vedeme dialog, snažíme se, aby se student dokázal projevovat, naučil se uplatňovat svá práva, ale zároveň dokázal plnit i své povinnosti. Škola dává prostor nadaným studentům, kteří mají možnost zapojit se do soutěží v různých oborech nebo se podílet aktivně na mezinárodních projektech, kterých se škola účastní.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR