Tato škola se nezúčastní online veletrhu.

Popis školy

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o., (všeobecně známé jako „Dolní gymnázium“ v Havířově) završilo svou padesátiletou tradici školy, která připravuje své svěřence k dalšímu vysokoškolskému vzdělávání. V posledních letech prošla škola širší rekonstrukcí, při níž bylo mj. vybudováno moderní zázemí odborných učeben, laboratoří a tělocvičny (včetně posilovny). Výrazné změny byly provedeny také v oblasti ICT, jež souvisí s vytvořením velmi kvalitního, dobře fungujícího a jednotného elektronického systému, který slouží pracovníkům školy i žákům. V nadcházejícím školním roce 2022/2023 nabízí naše škola studium v jedné třídě osmiletého a jedné třídě čtyřletého gymnázia.

Odkaz k virtuální prohlídce gymnázia: https://my.matterport.com/show...

DOD:1. prosinec 2021 od 15 do 18 hodin;  15. leden 2022 od 8 do 13 hodin

Studijní obory

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Během studia se žáci školy zapojují do mnoha aktivit - pobyty v zahraničí v rámci projektu ERASMUS, tvorba celostátně úspěšného časopisu KOMÁR, účinkování v oceňovaném pěveckém sboru. Účastní se soutěží vyhlašovaných MŠMT aj., v nichž dosahují vynikajících hodnocení (což dokazuje i umístění v projektu Excelence SŠ). Škola je také nositelem titulu Světová škola. S tímto souvisí i spolupráce se ZŠ v Havířově i samotným městem při pořádání přírodovědných akcí, Dne Země aj. Devizou absolventů je vysoká úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ, ti nejlepší odcházejí za studiem do zahraničí.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR