Online videohovory

Zoom Meeting

29. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

22. 7.

Popis školy

DOD 30.11. 2022, 1.2. 2023. Studium 6-leté: dvojjazyčná Čj - Šj třída, 4-leté - všeobecné a živé jazyky - Aj. Škola připravuje žáky pro studium na VŠ. Součástí výuky jsou zahraniční studijní zájezdy. Vybavení: učebny IVT, jazykové multimediální uč., interaktivní tabule, projektory, wifi. Součástí školy je sport. areál, školní klub. Dále zde funguje školní kapela a rockový sbor, španělské divadlo, English club. Škola pořádá přípravné kurzy k přijímacím zk. Na Jazykové škole jsou jazykové kurzy Aj, Nj, Šj, Fj, příprava k mezinárodním zkouškám (FCE, CAE) a k přípravě na státní jazykovou zkoušku.

Studijní obory

Gymnázium (Všeobecné)

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium (Živé jazyky)

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Dvojjazyčné gymnázium (s vyučovacím jazykem českým a španělským)

Kód oboru 79-43-K/61

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 6 let

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

1. Vzdělání Široká nabídka seminářů se zaměřením na silné stránky a zájmy studenta. 2. Cizí jazyky Zaměření na bilingvní vzdělávání ve španělštině, rozšířenou výuku anglického jazyka, zapojení rodilých mluvčích, mezinárodní spolupráce a výměnné pobyty. 3. Kreativita Nabídka mimoškolních aktivit jako Hladnov Rock Choir, Teatro Rojo, English club, Eko kroužek. 5. Atmosféra školy Jsme škola, ve které se všichni cítíme dobře a bezpečně a rádi společně trávíme čas. Adaptační kurzy, sportovní kurzy, vánoční koncerty, zájezdy a mnoho jiných společných akcí.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR