Online videohovory

Zoom Meeting

30. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

20. 5.

Popis školy

"DOD: Jazykové gymnázium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce (metoda CLIL, bilingvní sekce na základě povolení MŠMT). Nejbohatší nabídka výuky cizích jazyků + rodilí mluvčí po celou dobu studia. Úspěšnost přijetí na všech typech vysokých škol - viz informace na webu školy. Uchazeči, kteří podají přihlášku v rámci prvního kola přijímacích zkoušek, neplatí školné při dodržení prospěchových kritérií a mají řadu dalších výhod. "

Studijní obory

Gymnázium (Živé jazyky)

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Typ školy

Soukromá

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování
powered by POLAR