Online videohovory

MS Teams Meeting

30. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

18. 6.

Popis školy

DOD: 10. 11. 2022, 21. 1. 2023, VT: počítačové učebny s 3D-tiskem, jazykové učebny, poznávací exkurze: Brusel, Německo, Anglie, Francie, Itálie,Vídeň, projekty - Erasmus+, PZ: duben 2023 - přípravné kurzy od ledna 2023, adaptační kurz pro 1. ročníky čtyřletého a osmiletého studia, lyžařský výcvikový kurz: Velké Karlovice, sportovně turistický kurz: Chorvatsko, Velké Karlovice, vodácký kurz: Vltava, při gymnáziu působí Sportovní klub gymnázia a Středoškolský klub gymnázia (zájmové kroužky)

Studijní obory

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Nová sportovní hala, sportovní areál s umělým povrchem, venkovní posilovna, nová IT učebna s roboty, 3D tiskem, grafickými programy, jazykové učebny s programem ROBOTEL, specializovaná učebna fyziky a dalších přírodovědných předmětů, všechny učebny vybaveny dataprojektory, wifi pro učitele i žáky, jídelna v budově školy.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR