Tato škola se nezúčastní online veletrhu.

Popis školy

Jsme škola se stoletou tradicí a rodinnou atmosférou. Žáci mohou navštěvovat různé kroužky: pěvecký sbor, kapela, psaní na klávesnici, šachy, sportovní kroužky,filmový klub, DofE a jiné. Organizujeme exkurze doma i v zahraničí (Rakousko, VB, Švýcarsko, Německo) a sportovní kurzy. Žáci mají výběr ze 2 jídel, k dispozici je bufet, knihovna, tělocvična, hřiště, moderně vybavené učebny, nové laboratoře Bi, Che, učebny hudební a výtvarné výchovy, ICT a jazykové učebny. Pořádáme každoročně DOD. Škola je bezbariérová.

Studijní obory

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/61

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 6 let

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Kdo jsme? Jsme škola: K – komunikativní A – aktivní I – inspirativní N – novátorská A – angažovaná R – rodinná Podporujeme: J – jedinečnost O – osobitost S – samostatnost E – entuziasmus F – „fakt fšecko“

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, NJ, RJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR