Online videohovory

MS Teams Meeting

30. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

18. 6.

Popis školy

Jsme moderní školou s osmiletým a čtyřletým výukovým programem a bohatou nabídkou školních i mimoškolních aktivit. Žáci se mohou účastnit zahraničních exkurzí, výměnných pobytů, sportovních akcí, aktivit v rámci projektu Erasmus + a osobnostní výzvy DofE. Škola žákům nabízí kroužek technický s 3D tiskem, environmentální nebo sportovní. Připravujeme žáky k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge. Jsme školou spolupracující s MENSOU ČR. Disponujeme moderně vybavenými učebnami a zrekonstruovaným sportovním areálem. Pro žáky 5. a 9. tříd pořádáme přípravné kurzy.
DOD: 24. listopad 2022 15 - 18 hodin; 14. leden 2023  9 - 12 hodin

Studijní obory

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Podpora žáků v oblastech jejich zájmu, přátelské klima ve škole. Jsme školou spolupracující s MENSOU ČR. Důraz kladen na výuku cizích jazyků. Na výuce jazyka anglického se podílí i dva rodilí mluvčí. Škola disponuje kvalitním zázemím v podobě mnoha odborných učeben. Nechybí specializované laboratoře pro fyziku, chemii a biologii s měřícími sadami PASCO a pracoviště pro 3D tisk. Pro výuku cizích jazyků slouží jazyková laboratoř ROBOTEL. Naši novou chloubou je zcela nově zrekonstruovaný sportovní areál, který nabízí široké vyžití našim žákům.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR