Online videohovory

MS Teams Meeting

21. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

28. 5.

Popis školy

Gymnázium Krnov je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Svou více než sedmdesátiletou historií, která navazuje na sedmdesátiletou tradici Vyšší státní reálky v Krnově patří mezi nejstarší školy v našem kraji. Škola je umístěna v budově, jež byla otevřena ke školním účelům již v roce 1877. Hlavním cílem gymnaziálního vzdělávání je vybavit žáky dovednostmi a vědomostmi na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a tím je připravit především na vysokoškolské studium, profesní specializaci a občanský život. Významným prvkem je motivace k celoživotnímu vzdělávání. Krnovské gymnázium umožňuje přijetí žáků s ukončeným pátým ročníkem ZŠ do oboru osmiletého studia a ukončeným devátým ročníkem ZŠ do oboru čtyřletého studia. Oba uvedené obory lze studovat pouze formou denního studia a jsou zakončeny maturitní zkouškou. Gymnázium v Krnově nemá specifické zaměření, je všeobecně vzdělávací školou s vnitřní diferenciací ve vyšších ročnících studia. Žáci si od 3. ročníku čtyřletého studia a od 7. ročníku osmiletého studia volí povinně volitelné předměty z poměrně široké nabídky podle svých zájmů a budoucí profesní orientace. Převážná většina žáků pokračuje ve studiu na vysokých školách, úspěšnost se dlouhodobě pohybuje nad 95 % z celkového počtu maturantů. Spádová oblast školy je orientována na Krnovsko, Albrechticko a Osoblažsko. Dopravní dostupnost je velmi dobrá, škola se nachází v centru města nedaleko autobusového nádraží a přibližně 15 minut chůze od vlakového nádraží. Škola pořádá kurzy k přijímacím zkouškám. Stravování je zajišťováno v jídelně naproti školy. Ubytování zajišťujeme v internátu SŠP Krnov. Bezbariérový přístup do přízemí budovy. Na začátku studia adaptační kurz. V 1. ročníku a v sekundě probíhá lyžařský kurz, od 3. ročníku široká nabídka volitelných předmětů, ve 3. ročníku sportovně - turistický kurz. Široká nabídka sportovních her, kroužky - chemický, dramatický, debatní, florbal, odbíjená. Moderní vybavení učeben. Ve škole je bufet. DOD: 9. 11. 2022 a 11. 1.2023.

Studijní obory

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Hlavním cílem školy je kvalitně připravit žáky na studium na VŠ. Za důležité považujeme aktivní zvládnutí cizích jazyků, přírodovědný základ a práci s PC. Všestrannost a schopnost rychlé adaptace na nové podmínky je tím nejcennějším, co můžeme v rychle měnícím se světě nabídnout. Právě proto jsou naši žáci tak úspěšní. Důkazem je účast žáka školy na Mezinárodní MO, pravidelná reprezentace žáků v celostátních kolech překladatelských soutěží, BiO a CHO, výtvarných a recitačních soutěžích nebo olympiádě lidských práv. Velmi úspěšní jsou žáci také při skládání mezinárodně zkoušek PET, FCE a DELF.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR