Online videohovory

Zoom Meeting

24. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

24. 9.

Popis školy

"DOD: 27.11.2020 a 26.01.2021. Možnost přijímacích zkoušek nanečisto a přípravných kurzů. Vynikající a moderní materiální vybavení. Ucelený a zrekonstruovaný areál školy. Vlastní školní jídelna, ubytovací zařízení. Nabídky výuky pěti cizích jazyků - AJ, NJ, RJ, ŠJ, FR. Rodilý mluvčí anglického jazyka. Dělení žáků do skupin podle úrovně - cizí jazyky, matematika. Podpora studentských aktivit a projektů v rámci podpory podnikavosti - Unplugged, Valašské hry. Mnoho projektů - sport, výměnné pobyty, ochrana životního prostředí, ERASMUS, sportovní, lyžařský a adaptační kurz. Školní psycholog, zdarma advokátní poradna pro žáky. Příprava na zkoušky FCE a autoškolu přímo ve škole. Volnočasové aktivity - jazyky, sport, příroda, robotika. Spolupráce s vysokými školami. "

Studijní obory

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR