Tato škola se nezúčastní online veletrhu.

Popis školy

Ve školním roce 2021/2022 je téměř plně obsazeno 8 tříd oboru 79-41-K/41 (čtyřleté gymnázium) a 6 tříd oboru 79-41-K/61 (šestileté gymnázium). Součástí bezbariérově zajištěné školy je jídelna s kuchyní, bufet, posilovna, knihovna, dvě tělocvičny, dvě počítačové učebny se zaměřením na 3D tisk a sken, tři moderní odborné přírodovědné laboratoře (Fy,Ch,Bi), dvě specializované jazykové učebny, dvě menší a jedno větší venkovní hřiště. Celá škola je pokryta sítí WiFi pro využívání moderních technologií ve výuce. 

Pro první ročníky jsou připraveny adaptační kurzy. Pro druhé ročníky je uspořádán turistický kurz. Třetí ročníky se účastní přírodovědného kurzu. V průběhu školního roku se uskutečňují jednodenní i vícedenní, tuzemské i zahraniční poznávací exkurze, které jsou tematicky zaměřeny. V rámci různých projektů navštěvují školu mnohé osobnosti, které při besedách seznamují žáky se svými životními zkušenostmi. Dlouhodobě se daří organizovat setkání s odborníky z praxe. Žáci seminářů se účastní praxí ve vědeckých laboratořích, univerzitních laboratořích a výzkumných provozech. Žáci školy mají možnost absolvovat výměnné i poznávací pobyty s partnerskými školami – Ludwigsburg v Německu, Epinal ve Francii. 

Škola má zřízeny webové stránky www.gnj.cz, kde uveřejňuje všechny povinné informace, harmonogram školního roku, informace o organizaci výuky a především informuje o životě školy. Některé z informací lze sledovat i na sociálních sítích. Při škole pracuje Občanské sdružení rodičů a přátel školy (OSRP) – sdružení, které se zaměřuje na podporu žáků na soutěžích, podporu projektů předkládaných žáky a podporu zkvalitňování vybavení školy pro výuku. Toto sdružení také pořádá dvě významné společenské akce. Jednou je maturitní ples pro maturanty a jejich příbuzné. Druhou je večírek pro absolventy a přátele školy, ten je otevřen široké veřejnosti. Žákovské organizace jsou zastoupeny čtyřmi asociacemi – Žákovský parlament, školní časopis Gymplátek, Divadelní klub při GNJ a hudební seskupení Sextet+.

Dlouhodobou vizí školy je nabízet kvalitní skladbu čtyřletého i šestiletého gymnaziálního vzdělávání se specializací v maturitních seminářích. Tím co nejsvědomitěji připravovat žáky k maturitní zkoušce a přijetí na vysoké školy. Cíl je i nadále udržet krok s rozvíjejícími se technologiemi a jejich aplikováním ve školství. Aktivity školy budou stále mířit ke spolupráci se základními školami, univerzitami a odbornými laboratořemi. Bude se pokračovat v anketách a zpětných vazbách, aby škola naslouchala potřebám všech zúčastněných ve výchovně vzdělávacím procesu. Posláním školy je být co nejužitečnějším rozcestníkem ke skvělé kariéře absolventů. Vytvářet příjemné, bezpečné a inspirativní prostředí pro rozvoj znalostí, dovedností a postojů.
Podrobný popis metod, forem a prostředků je součástí Školního vzdělávacího programu školy.

Studijní obory

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/61

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 6 let

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Stoletá tradice se snoubí se snahou držet krok s moderními technologiemi. WiFi zasíťování školy, 3D tisk a sken, virtuální realita, G Suite, to vše si vysloužilo řadu ocenění. Škola má tituly top projektu MSK kraje TOPík, medaile MŠMT DOMINO nebo Microsoft for Edu. Pedagogové jsou připraveni podporovat dovednosti žáků, kteří maturují téměř se 100% úspěšností. Mimo klasické výuky se žáci realizují ve studentském parlamentu, školním časopise, divadelním klubu, hudebních projektech, aj. Pořádány jsou turistické, lyžařské, přírodovědné, poznávací a mezinárodní kurzy.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR