Tato škola se nezúčastní online veletrhu.

Popis školy

téměř padesátiletá historie (založena v roce 1972)

všeobecné G = příprava na VŠ všech oborů v ČR i v zahraničí

specializované semináře = profilace ke studiu na VŠ

studentské stáže na VŠ a pracovištích Akademie věd

individuální i týmové soutěže, postup i do celostátních kol (SOČ, Turnaj mladých fyziků, olympiády)

systém péče o nadané - individuální konzultace, podpora studentských badatelských aktivit

aktivní užívání AJ, rodilí mluvčí ve výuce, rozvoj digitální gramotnosti, iPady ve výuce, předmět Finanční a mediální gramotnost, badatelská výuka, laboratorní práce v přírodovědných předmětech

všechny učebny s dataprojektorem, nové laboratorní vybavení, jazykové učebny, hudebna, výtvarný ateliér, tělocvična, posilovna, venkovní multifunkční hřiště, workoutové hřiště, vlastní kuchyň, bufet, kolárna, perfektní dostupnost po cyklostezkách

špičkové vybavení přírodovědných laboratoří - laboratorní systém Vernier umožňuje digitální zobrazování měření, měření přímo v terénu, termokamera, částicová kamera MX-10 (unikátní vzdělávací pomůcka pro demonstraci ionizujícího záření a analýzu radioaktivních zdrojů), termovize, hvězdářské dalekohledy

nabízené kroužky: pěvecký sbor, konverzace z cizích jazyků, psaní všemi deseti na klávesnici, fitness kroužek

úspěchy studentů poslední doby: 1. místa v celostátních kolech: SOČ (2021), Olympiáda lidských práv (2020), IluStory (2021), ChemQuest (2021), dvě 1. místa v mezinárodní soutěži Mezinárodní olympiády věd o Zemi (IESO) v Thajsku (2018)

Studijní obory

Gymnázium (Živé jazyky)

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Slogan: O dětství nepřijdete, a přesto odejdete dospělí! Škola přidružená UNESCO - projekt výchovy k toleranci, demokracii a mezinárodní spolupráci Titul Ekokoškola, aktivní ekotým, přírodní zahrada Regionální centrum fyziky – vzdělávání učitelů F (badatelské učení) Mezinár. projekty Erasmus+, eTwinning, oceněno Evropskou jazyk. cenou LABEL a Pečetí kvality Comenius Dlouhodobé aktivity – historické konference, ekokonference, anglické divadlo, Týden španělské kultury, pěvecký sbor, školní časopis, Noc vědců Příprava na mezinár. jazykové certifikáty z AJ a druhých cizích jazyků

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR