Tato škola se nezúčastní online veletrhu.

Popis školy

Škola s mnohaletou tradicí, úspěšnými absolventy, příjemným klimatem a otevřeností vůči všem obohacujícím podnětům. Dva lednové termíny Dnů otevřených dveří (12. a 22. 1. 2022) s ukázkou všech aktivit a výukových metod, jež škola nabízí, široká nabídka zájmových kroužků, sportovních kurzů, exkurzí, a hlavně výuka aplikované ekonomie s každoročním vítězstvím v celorepublikové soutěži a postupem do mezinárodních kol. Charitativní akce, peníze z evropských fondů, moderně vybavené učebny, laboratoře i bohatě vybavená knihovna, bezbariérový přístup, prostor pro relaxaci, to vše je naše gymnázium. 

Studijní obory

Gymnázium (Všeobecné)

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Pořádáme exkurze–Anglie, Španělsko, Německo, Francie, Skotsko. Vzděláváme, ale i vychováváme k sociálnímu cítění. Dosahujeme úspěchů v okresních, krajských, ale i celostátních kolech soutěží, v rámci aplikované ekonomie jsme desítku let reprezentanty České republiky v kolech mezinárodních. V rámci sportovních kurzů nabízíme aktivity, k nimž se studenti mnohdy nedostanou–ferraty v rakouských horách, rafty na divokých řekách, vysokohorská turistika. Školu stále modernizujeme, a to i z evropských fondů – laboratoře, učebny, multifunkční aulu s profesionálním ozvučením a klimatizací.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování





powered by POLAR