Tato škola se nezúčastní online veletrhu.

Popis školy

Školní vzdělávací program "Neučíme se pro školu, ale pro život" – nabízí možnost individuálního zaměření studia prostřednictvím volitelných předmětů s cílem připravit žáky pro studium na všech typech vysokých škol. Součástí výuky jsou domácí i zahraniční exkurze, lyžařské a sportovní kurzy, ozdravné pobyty, předmětové soutěže a olympiády, charitativní akce a projekty, zájmové kroužky. Jsme partnerskou školou akreditovaného centra Cambridge English. Žáci mají k dispozici moderně vybavené učebny a odborné laboratoře, sportovní areál, studovnu a relaxační místnost.

DOD: 7.12.2021 a 25.1.2022, 15 – 18 hod

Studijní obory

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Škola je jediným výlučně osmiletým gymnáziem v rámci MSK. Žáci mohou profilovat svůj studijní program v rámci volitelných předmětů. Skladba těchto předmětů umožňuje studentům jak orientaci humanitní, tak přírodovědnou nebo orientaci na informatiku a programování.  Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia. Žáci mají možnost přípravy na mezinárodní jazykové certifikáty. Škola žákům nabízí velké množství mimoškolních volnočasových aktivit a zájmových kroužků.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR