Tato škola se nezúčastní online veletrhu.

Obory vzdělání

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Popis školy

"Školní vzdělávací program ""Neučíme se pro školu, ale pro život"" - nabízí možnost individuálního zaměření studia prostřednictvím volitelných předmětů s cílem připravit žáky pro studium na všech typech vysokých škol.Součástí výuky jsou domácí i zahraniční exkurze, lyžařské a sportovní kurzy, ozdravné pobyty, předmětové soutěže a olympiády, charitativní akce a projekty, zájmové kroužky. Jsme partnerskou školou akreditovaného centra Cambridge English. Žáci mají k dispozici moderně vybavené učebny a odborné laboratoře, sportovní areál, studovnu a relaxační místnost. DOD: 1.12.2020 a 26.1.2021, 15 - 18 hod"

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR