Tato škola se nezúčastní online veletrhu.

Popis školy

Gymnázium s všeobecnou třídou, jazykovou třídou (anglickou) s velkým důrazem na jazyky (bilingvní výuka odborných předmětů) a nově také nabízející gymnaziální obor: MMIT (moderní média a IT). 

Studenti jazykové třídy pravidelně skládají Cambridge zkoušky - maturanti automatická úroveň C1 a vyšší. Příprava probíhá i na španělský DELE certifikát. 

Studenti oboru MMIT budou systematicky skládat ICDL certifikáty + rozšiřovat své dovednosti v oblasti moderních médií a uživatelského, praktického IT. 

Špičkové zázemí, moderní učebny, učebna virtuální reality. Pedagogové se znalostí moderní didaktiky. Semináře orientované na VŠ studium, ale i pro uplatnění na pracovním trhu. Cestování do zahraničí, boot camp důraz na sportovní a poznávací aktivity. Možnost prospěchového či sociálního stipendia. Návštěvu školy je možno domluvit kdykoli. Deváťáci mohou rovněž využít DNE NA ZKOUŠKU: https://www.gymnaziumhello.cz/...

Studijní obory

Gymnázium (anglická třída)

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium (Všeobecné)

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium (Moderní média a IT)

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Moderní učebny i metody. Skvělá komunikaci s rodiči, velká podpora mimoškolních aktivit (debatní kroužek, školní časopis, spolupráce s VŠ, vědci ve škole, studentský parlament, spolupráce s Centrem pro talentovanou mládež, cambridgeské zkoušky, ICDL certifikáty...). Výjezd do zahraničí, literární autobusy, bootcampy...

Typ školy

Soukromá

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR