Online videohovory

Zoom Meeting Nápověda

26. 01. 10:00 - 18:00

04. 02. 10:00 - 18:00

Připojit se

Obory vzdělání

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání dálková

Pedagogické lyceum

Kód oboru 78-42-M/03

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Přírodovědné lyceum

Kód oboru 78-42-M/05

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Zdravotnické lyceum

Kód oboru 78-42-M/04

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Popis školy

Škola rodinného typu vyučuje 16 let a svou polohou má výbornou dopravní dostupnost. Obor Přírodovědné, Pedagogické a Zdravotnické lyceum má v 1. a 2. ročníku průběžnou praxi. Ve 3. a 4. ročníku povinnou souvislou praxi u smluvních partnerů. Nabízíme výběr jazyků. Pořádáme zahraniční i tuzemské exkurze, lyžařský kurz, školní výlety. Individuální přístup k žákům umožnuje zvládnutí výuky a učiva. Ve škole působí stálý pedagogický sbor. V budově se nachází vlastní tělocvična, výdejna obědů a školní bufet. V prvním a druhém roce jsou žákům zapůjčeny učebnice. Škola má vytvořeny vlastní učební materiály pro odborné předměty. Den otevřených dveří: 1.12.2020 a 12.1.2021.

Typ školy

Soukromá

Jazyky

AJ, FJ, L, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR