Tato škola se nezúčastní online veletrhu.

Obory vzdělání

Tanec (Taneční umění); ZŠ5

Kód oboru 82-46-P/01

Ukončení studia absolutorium

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Hudba (Klasická hudba)

Kód oboru 82-44-P/01

Ukončení studia absolutorium

Délka studia 6 let

Forma vzdělávání denní

Zpěv (Klasický zpěv)

Kód oboru 82-45-P/01

Ukončení studia absolutorium

Délka studia 6 let

Forma vzdělávání denní

Hudebně dramatické umění (Herectví)

Kód oboru 82-47-P/01

Ukončení studia absolutorium

Délka studia 6 let

Forma vzdělávání denní

Hudba (Klasická hudba); Kombinovaná; DZŠ

Kód oboru 82-44-P/01

Ukončení studia absolutorium

Délka studia 6 let

Forma vzdělávání jiná

Zpěv (Klasický zpěv); Kombinovaná; DZŠ

Kód oboru 82-45-P/01

Ukončení studia absolutorium

Délka studia 6 let

Forma vzdělávání jiná

Popis školy

DOD: 7. 10. 2020 a 10. 10. 2020. Naše škola je zvláštní typ školy, ve které se rozvíjejí znalosti, dovednosti a další schopnosti žáka získané v základním uměleckém vzdělání. Poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých a umělecko-pedagogických činností v oborech Hudba, Zpěv, Tanec, Současný tanec a Hudebně dramatické umění. Stravování je možné si zajistit v blízké školní jídelně, ubytování v domovech mládeže. Zajišťujeme přípravné kurzy z hudební teorie, podrobné informace na webových stránkách školy.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR