Online videohovory

Zoom Meeting

28. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

28. 5.

Popis školy

"DOD: 7. 11. 2022, 7. 12. 2022, 7. 1. 2023 Škola nabízí maximální prostupnost mezi obory učebními, maturitními a  nástavbou. Žáci mohou diferencovaně (dle oboru) zdarma získat řadu řidičských oprávnění (skupiny B, C, T) a osvědčení (svářečský kurz, motorová pila, vysokozdvižný vozík, sklízecí mlátička, lovecký lístek, mezinárodní jazykové certifikáty). Výtečná mezinárodní spolupráce a stáže se školami v rámci celé Evropy. Škola je zapojena do velkého množství projektů pro zkvalitnění a modernizaci výuky. Motto této velmi žádané instituce je ""Škola pro život""."

Studijní obory

Agropodnikání

Kód oboru 41-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Chemik operátor (Chemik operátor-zaměření na výrobu léčiv)

Kód oboru 28-42-L/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Přírodovědné lyceum

Kód oboru 78-42-M/05

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Zemědělec - farmář

Kód oboru 41-51-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Zahradník

Kód oboru 41-52-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Podnikání – nástavba

Kód oboru 65-41-L/51

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 2 roky

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Prostupnost mezi obory, vynikající a moderní vybavení a technika, vlastní park, školní statek, stoletá tradice, jezdecký oddíl...

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR