Online videohovory

MS Teams Meeting

24. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

28. 5.

Popis školy

Masarykovo gymnázium v Příboře je čtyřleté a osmileté gymnázium se všeobecným zaměřením a tradicí, která dosahuje 120 let. Sídlí v nádherné historické budově, která tvoří přirozené a důstojné prostředí pro ty, kteří v něm studují a také učí. A do tohoto tradičního prostoru, řekněme tomu metaforicky slovníkem dneška „hardwaru“, pořizujeme ten nejmodernější „software“ - využíváme každou možnost, jak výuku ozvláštnit a dostat do ní co nejvíce praktických dovedností.

Všichni žáci napříč předměty mají pevné zázemí a pestrou nabídku možností realizovat se i nad rámec běžné výuky. Semináře, soutěže, olympiády, práce studentské odborné činnosti - pokud k nám patříte a baví vás naprosto cokoli, vždy najdete možnost, jak svůj talent a zájem rozvíjet.

Angličtina je u nás samozřejmostí. Už na nižším gymnáziu jsou do výuky pravidelně zařazovány hodiny s rodilým mluvčím. Pokud mají žáci zájem, mohou si hodiny cizích jazyků (Aj, Nj, Rj, Frj) „rozmnožit“ volbou několika typů seminářů, některé z nich pak přímo cílí na absolvování jazykových zkoušek mezinárodní úrovně. S výukou jazyků také souvisí organizace každoročních poznávacích zájezdů (do Anglie, Francie, Německa a Itálie) a podpora studijních pobytů v celé Evropě.

O žáky přicházející do prvních ročníků se vždy postaráme tak, aby přechod na novou školu pocítili jako příjemné měkké přistání, ne katastrofu, která jim rozbije dosavadní život. V prvé řadě organizujeme tzv. adaptační kurzy. Ty právě cílí na to, aby se nově utvořený kolektiv poznal a aby zde mohla vzniknout pevná přátelství. Týden v přírodě s vypilovaným programem zaměřeným na podporu sociálních vazeb obvykle vykouzlí z chumlu prakticky cizích lidí stmelenou skupinu, která se pak ve škole cítí komfortně. Dále pro všechny gymnazisty v různých ročnících pořádáme velké množství pobytových akcí - od lyžařského, turistického a vodáckého kurzu přes branný kurz a několikadenní exkurze. Organizujeme dny prevence, které zahrnují výšlapy na hory a už zmiňované zahraniční poznávací zájezdy a studijní pobyty. Na to vše se „dá těšit“ a když se na něco těšíte, tak je vám dobře. Naše škola je zapojena i do programu DofE, což je zajímavá práce na seberozvoji těch, kteří mají zájem. Během projektu se účastníci perou s osobními výzvami v těchto rovinách: pohyb, pomoc druhým, dovednost. Svou snahu následně korunují několikadenní expedicí v přírodě, kde jsou odkázáni na sebe, své schopnosti a to, co se naučili.

Na všeobecné gymnázium se hlásí mladí lidé s nejrůznějším uměleckým nadáním. Jsou u nás podporováni jako každý, kdo chce dělat něco navíc. Pro ty, kteří jsou talentovaní výtvarně, je pravidelně organizován Krajinářský kurz, který probíhá v terénu pod odborným vedením. Pro žáky s hudebním talentem máme Komorní sbor MGP. Jeho paleta činností je velmi široká - vánoční koncerty, hudební vstupy při různých slavnostních příležitostech, úspěšná účast v pěveckých soutěžích (a to i cizojazyčných), natáčení písní a vlastních CD.

Zázemí školy je velmi pestré - žákovská klubovna pro chvíle, kdy mají žáci volno, žákovská knihovna s beletrií a odbornou literaturou, anglická a francouzská knihovna, malá tělocvična a velká sportovní hala, jídelna pár kroků od školy, aula k organizaci formálních i neformálních akcí, učebna hudební výchovy s vybavením, laboratoř chemie a biologie, boulderingová stěna, učebna výtvarné výchovy, fyziky, chemie, počítačová učebna, pro všechny velmi atraktivní učebny s chromebooky, ...

Masarykovo gymnázium v Příboře je tedy moderní školou v historickém kabátě vzdělávající žáky nejen pro úspěšný život v 21. století.

Studijní obory

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

1. Jsme školou rodinného typu. Při výchově a vzdělávání dáváme přednost preventivním opatřením před následnými postihy. Nasloucháme konkrétním potřebám žáků, umožňujeme jim individuální rozvoj při školních i volnočasových aktivitách. 2. Při výuce systematicky začleňujeme informační a komunikační technologie tak, aby žáci byli připraveni na život v 21. století. Využíváme netradiční výukové metody (GPS, scrabble, turnaje, workshopy, …). 3. Hodina Aj týdně je pod vedením rodilého mluvčího. Žáci mají příležitost připravit se na složení certifikátu z cizích jazyků (Aj přímo ve škole, Nj, Fj).

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR