Online videohovory

MS Teams Meeting

29. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

18. 6.

Popis školy

P O Z O R   -   Den otevřených dveří na Matičním gymnáziu v Ostravě 13. 12. 2022 - PROBĚHNE - více na www.mgo.cz , Tradice, kvalita, budoucnost pro 21. století – výuka komponována a realizována s důrazem na komplexnost a všeobecnost s cílem připravit žáky pro studium širokého spektra těch nejnáročnějších vysokoškolských oborů. 71 volitelných předmětů počínaje přírodovědnými, přes humanitní až po umělecké. Nové pojetí výuky cizích jazyků – jazyk jako prostředek vzdělání, nikoliv pouhý cíl. Studijní pobyty, projekty, exkurze v 7 evropských zemích. Bohatá nabídka odborné činnosti – minimálně 20 zájmových oblastí – od astronomie až po divadlo

Studijní obory

Gymnázium (Všeobecné)

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Tradice - kvalita - budoucnost pro 21. století

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR