Tato škola se nezúčastní online veletrhu.

Popis školy

DOD - v listopadu a lednu; přípravné kurzy k přijímacím zkouškám; při PZ přihlížíme k výsledkům na ZŠ a k umístěním v soutěžích; bezbariérový přístup; obědy vaříme ve vlastní školní jídelně s kuchyní, výběr ze 2-3 jídel, cena oběda - žáci nižšího gymnázia 26 Kč, žáci vyššího gymnázia 28 Kč; možnost získání certifikátu DSD II z NJ zdarma přímo ve škole - rodilý mluvčí z NJ; máme 2 rodilé mluvčí z AJ - příprava k certifikátu z AJ; velká nabídka kroužků, volitelných a nepovinných předmětů; školní vzdělávací program Tvořím, tvoříš, tvoříme…; školní komplex zahrnuje dvě tělocvičny, hřiště a ekologickou učebnu na školním dvoře, posilovnu a zrcadlový sál. Nejlepší střední škola v MSK z hlediska Excelence SŠ.

Studijní obory

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Mendelovo gymnázium je škola s přesahem... Proto ve VIZI školy máme všechny základní stavební kameny pro život a studium na naší škole. Snažíme se o budování kvalitních vztahů mezi žáky, rodiči a pedagogy na základě jasných pravidel, vzájemné důvěry, týmové spolupráce a vysoké profesionality. Každý žák naší školy má šanci vyniknout v oboru, který ho zajímá. Máme úspěchy nejen v ČR ale i ve světě. Jsme dlouhodobě výborně hodnoceni v programu EXCELENCE nejen v kraji, ale v celé České republice.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR