Tato škola se nezúčastní online veletrhu.

Popis školy

Naše škola je největší školou v Opavě, která poskytuje ryze maturitní vzdělávání v pěti ekonomicky zaměřených oborech. Je však rozdělena do dvou budou, takže můžeme žákům nabízet osobní přístup a rodinnější prostředí. Kromě budov škol máme také vlastní domov mládeže, výdejnu stravy, relaxační a studijní zóny pro žáky, dobře vybavenou knihovnu, tělocvičnu i posilovnu.

Naším cílem je připravovat žáky na život profesní i studijní, spolupracujeme s několika vysokými školami v ČR, jsme fakultní školou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – TU a Fakulty veřejných politik Slezské univerzity. Partnerské střední školy máme i v řadě evropských zemí, například Lucembursku, Slovensku či Polsku.

Naše škola je bezbariérová.

Obor Obchodní akademie nabízíme i ve variantě s rozšířenou výukou ICT, jedná se o tradičně všeobecně ekonomický obor naší školy. Obor Marketing a logistika je novým perspektivním oborem, který reaguje na měnící se požadavky trhu a připravuje mladé odborníky jak pro práci v marketingu, finančních a logistických službách, tak k vlastnímu podnikání. Obor Informační technologie propojuje svět ICT s ekonomií a obor Provoz a ekonomika dopravy připravuje budoucí odborníky pro dopravu, spedici a logistiku. Benefitem tohoto oboru je i získání řidičského oprávnění sk. B zdarma v rámci studia. Obor Ekonomické lyceum propojuje všeobecné vzdělávání a ekonomii.

Studijní obory

Obchodní akademie

Kód oboru 63-41-M/02

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Ekonomické lyceum

Kód oboru 78-42-M/02

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Informační technologie

Kód oboru 18-20-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Provoz a ekonomika dopravy

Kód oboru 37-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Logistické a finanční služby (Marketing a logistika)

Kód oboru 37-42-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Naše škola je komplexně rekonstruovaná, výuka předmětů probíhá v moderních učebnách vybavených špičkovou počítačovou technikou, žáci mají k dispozici wi-fi. Máme vlastní tělocvičnu, posilovnu, školní knihovnu i relaxační a studijní zóny pro naše žáky. Aktivně se zapojujeme do zahraničních stáží programu Erasmus+, získali jsme i akreditace Domu zahraniční spolupráce za kvalitní projektovou práci. Praxe ve firmách nebo předmět Fiktivní firma či Aplikovaná ekonomie jsou nedílnou součástí vzdělávání.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR