Online videohovory

MS Teams Meeting

30. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

22. 7.

Popis školy

Škola sídlí v historickém centru Českého Těšína. Má dlouholetou tradici v poskytování kvalitního ekonomického vzdělávání v regionu, byla založena v roce 1929.

DOD ve škole: 1. 12. 2022 (9:00 - 16:00) a 24. 1. 2023 (12:00 - 17:00).

Rozšířená výuka cizích jazyků a informačních technologií. Příprava k mezinárodním zkouškám z cizích jazyků (AJ, NJ). Výuka NJ podpořena projektem PASCH (financování výjezdů, certifikačních zkoušek na úrovni A1, A2, B1, rodilí mluvčí ve výuce, odborná praxe v zahraničí). Spolupráce s firmami Siemens, LKW Walter (Vídeň). Možnost získat v průběhu studia certifikát ECDL v oblasti IT. Státní zkouška z psaní na PC. Účast v regionálních, celostátních i mezinárodních soutěžích, projekty podporující jazykové pobyty v zahraničí (Erasmus+ - Anglie, Malta, Estonsko, Polsko, Německo). Aktuální informace o přijímacím řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy www.oact.cz. Pro zájemce u studium budeme pořádat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka - bližší info také najdete na webu školy.

Studijní obory

Ekonomické lyceum

Kód oboru 78-42-M/02

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Obchodní akademie

Kód oboru 63-41-M/02

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Obchodní akademie (Polsky jazyk)

Kód oboru 63-41-M/02

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

- jediná střední odborná škola v ČR, kde probíhá výuka v českém i polském vyučovacím jazyce - rozšířená výuka cizích jazyků, rodilí mluvčí ve výuce, zahraniční výjezdy v rámci Erasmus +, jazykové certifikáty - odborníci z praxe ve výuce, projektové vyučování, pořádání veletrhu fiktivních firem, mezinárodní projekty a soutěže - rozšířená výuka IT, možnost získání certifikátu ECDL - podpora sportu a veškerých pohybových aktivit -podpora nadaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami -jsme veřejná škola, neplatí se školné

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, NJ, RJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR