Online videohovory

MS Teams Meeting

30. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

18. 6.

Popis školy

Jsme škola s bohatou tradicí sahající až do samého začátku minulého století a zároveň jediná střední škola s polským vyučovacím jazykem v České republice. Máme 12 tříd, kapacita školy je 360 žáků. Většina žáků do školy dojíždí z celého regionu a snad i proto je pro nás typická přátelská atmosféra.

Součástí přijímacího řízení je školní zkouška z polského jazyka, který je rovněž povinný jako jeden z předmětů profilové části maturitní zkoušky. Absolventi naší školy mají možnost získat stipendium polské vlády na studium na různých vysokých školách na území Polska.

V rámci povinně volitelných předmětů nabízíme i netradiční semináře, jako je Efektivní komunikace, Logika či Programování.

Tradičně pořádáme vánoční koncerty, charitativní módní přehlídku “Morušový květ”, studentské výstavy “Przenikanie” apod. Žáci si mohou vybrat z široké nabídky nepovinných předmětů a klubů: sportovní klub, kurz psaní všemi deseti na PC, workshopy z oblasti finanční gramotnosti, školní sbor Collegium Iuvenum, lidová horalská kapela Zorómbek a alternativní divadelní kroužek Szkapa.

Ve škole aktivně působí Žákovský parlament, který organizuje různé akce, například “Den inspirace” plný přednášek a workshopů na zajímavá témata a v závěru školního roku také soutěžní Sportovní den. Žáci se rovněž velkou mírou podílí na organizaci Dne otevřených dveří (obvykle v listopadu nebo prosinci).

V průběhu studia žáci absolvují adaptační, lyžařský a sportovní kurz, školní výlety a exkurze. Častá je rovněž nabídka zahraničních jazykových zájezdů (Anglie, Skotsko, Německo, Švýcarsko…).

Studijní obory

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Jedinečností naší školy je dvojjazyčnost - všechny předměty kromě jazyků jsou vyučovány v polském jazyce, přičemž klademe zvláštní důraz na českou terminologii. Jsme přípravným centrem jazykových zkoušek Cambridge Assessment English. Připravujeme žáky ke zkouškám FCE a CAE nejen v placených kurzech, ale i v rámci volitelných seminářů. Naši absolventi ovládají kromě světových jazyků také polský a český jazyk na úrovni rodilého mluvčího. Tato skutečnost jim umožňuje získat zaměstnání v nadnárodních firmách a jejich jazykové vybavení oceňují mnozí zaměstnavatelé.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR