Online videohovory

MS Teams Meeting

22. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

24. 9.

Popis školy

Jedinečné dvouprofesní studium v rámci stud. oboru Ekonomika a podnikání

Volba zaměření: 

  • Podnikání v euroregionu + služby v cestovním ruchu
  • Podnikání v euroregionu + pozemní stavitelství
  • Podnikání v euroregionu + internetové služby a aplikace. 

Školné: ročně 13000,- Kč. 

Důraz na kvalitu vzdělání, odbornost, cizí jazyky, IT, aplikaci znalostí, kreativitu žáků, uplatnitelnost v praxi. 

Zahraniční pobyty, souvislá zahraniční stáž. Následné studium na VŠ v ČR, zahraničí. 

Nadstandardní vzdělávací servis, individuální přístup.

Studijní obory

Ekonomika a podnikání (Cestovní ruch)

Kód oboru 63-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Ekonomika a podnikání (Pozemní stavitelství)

Kód oboru 63-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Ekonomika a podnikání (Internetové služby a aplikace)

Kód oboru 63-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Typ školy

Soukromá

Jazyky

AJ, NJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR