Online videohovory

MS Teams Meeting

28. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

18. 6.

Popis školy

Dny otevřených dveří: 9.11.2022, 30.11.2022, 14.12.2022 a 11.1.2023. Školu je možno navštívit v kterýkoliv jiný den po předchozí telefonické domluvě. Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava je školou s více než dvaceti sedmiletou tradicí. Škola pružně reaguje nabídkou oborů na situaci trhu práce. Učebny jsou vybaveny nejmodernější technikou, včetně multimediálních zařízení. Samozřejmostí je pokrytí WiFi v celé škole. Při výuce využíváme nové IT nástroje. Vytváříme řadu doplňkových aktivit pro žáky. Úspěšnost přijetí uchazečů na VŠ je vysoká. Úspěšnost u státních maturitních zkoušek byla u studentů denního studia 95 % a studentů dálkového studia vyšší než 80 %.

Představení našich oborů:

Studijní obory

Tiskař na polygrafických strojích (Operátor v polygrafii)

Kód oboru 34-52-L/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Ekonomika a podnikání (Mediální a reklamní tvorba)

Kód oboru 63-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Ekonomika a podnikání (Cestovní ruch)

Kód oboru 63-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Veřejnosprávní činnost (Právo a veřejná správa)

Kód oboru 68-43-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Ekonomika a podnikání (Ekonom - účetní)

Kód oboru 63-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Ekonomika a podnikání (Obchodník)

Kód oboru 63-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Ekonomika a podnikání (Žurnalistika a mediální komunikace)

Kód oboru 63-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Přátelská, bezpečná a inspirující atmosféra;
Individuální přístup a vzájemný respekt;
Moderní studijní obory, tvůrčí prostředí, fotoateliér, redakce, učebny výpočetní techniky;
Soutěže, projekty, cestování;

Typ školy

Soukromá

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR