Online videohovory

MS Teams Meeting

21. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

18. 6.

Popis školy

Den školy: 14.12.2022, den otevřených dveří: leden a únor 2023 individuálně na základě tel. domluvy. Přijímací zkoušky konají pouze uchazeči o nástavbové studium. Možnost zkrácené formy studia - profesní kvalifikace. Teoretická výuka je na vysoké úrovni, praktická výuka probíhá na pracovištích školy a v provozech smluvních pracovišť. Zajišťujeme žákům základní kurz svařování, řidičský průkaz skup. B, T ,C. Vyučujeme podle ŠVP. Dopravní dostupnost je dobrá. Stravování žáků zajišťuje školní jídelna.

Studijní obory

Zemědělec - farmář

Kód oboru 41-51-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Kuchař-číšník (Kuchař-číšník)

Kód oboru 65-51-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Strojní mechanik (Strojní a automobilový mechanik)

Kód oboru 23-51-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Zahradník (Zahradník - aranžér)

Kód oboru 41-52-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Potravinářská výroba (Cukrář)

Kód oboru 29-51-E/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Kuchař-asistent

Kód oboru 65-51-E/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Opravářské práce

Kód oboru 41-55-E/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Zahradnické práce

Kód oboru 41-52-E/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Podnikání – nástavba

Kód oboru 65-41-L/51

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 2 roky

Forma vzdělávání denní

Podnikání - dálková forma

Kód oboru 65-41-L/51

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání dálková

Výhoda školy

Jsme malá škola s dlouholetou tradicí. Odborná příprava žáků probíhá ve spolupráci s významnými zaměstnavateli Krnovska. Škola je podporovaná krajskými stipendii ve všech oborech H.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, NJ, RJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR