Online videohovory

Zoom Meeting

30. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

18. 6.

Popis školy

DOD: 15.12.2022, 9.2.2022 - veškeré aktuální informace k DOD i k přijímacímu řízení najdete na webových stránkách školy. Kritéria PZ – Průměr známek závěrečného hodnocení ZŠ, jednotné PZ - CERMAT. FREE STUDY - pro žáky, kteří mají v 2.pol. posledního ročníku ZŠ nejvíce jednu známku 2 a po dobu studia dosahují studijních výsledků s vyznamenáním. Zvýhodněné školné pro sourozence a za prospěch. Ubytování - možnost u jiného subjektu v blízkosti školy.

Studijní obory

Bezpečnostně právní činnost

Kód oboru 68-42-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Typ školy

Soukromá

Jazyky

AJ, RJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR