Online videohovory

Zoom Meeting Nápověda

20. 01. 10:00 - 18:00

01. 02. 10:00 - 18:00

Připojit se

Obory vzdělání

Bezpečnostně právní činnost

Kód oboru 68-42-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Popis školy

DOD:26.11.2020, 21.1.2021 - veškeré aktuální informace k DOD i k přijímacímu řízení najdete na webových stránkách školy. Kritéria PZ – Průměr známek závěrečného hodnocení ZŠ, jednotné PZ - CERMAT. FREE STUDY - pro žáky, kteří mají v 2.pol. posledního ročníku ZŠ nejvíce jednu známku 2 a po dobu studia dosahují studijních výsledků s vyznamenáním. Zvýhodněné školné pro sourozence a za prospěch. Ubytování - možnost u jiného subjektu v blízkosti školy.

Typ školy

Soukromá

Jazyky

AJ, RJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR