Tato škola se nezúčastní online veletrhu.

Popis školy

DOD: 25. 11. 2021 a 13. 1. 2022 vždy od 14:00 do 18:00 hod. Zajišťujeme ubytování 1 100 Kč/měsíc,  celodenní stravu pro ubytované 109,- Kč/den, cena jen za oběd 37,- Kč/den. 

Tříleté obory - Elektrikář, Instalatér, Klempíř, Pokrývač, Tesař, Truhlář, Zedník. 

Maturitní obory - Technolog CNC obráběcích strojů, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení.  

Střední odborné učiliště stavební existuje v Opavě již od r. 1949. Absolventi najdou uplatnění ve stavebnictví a navazujících oborech. Výuku některých učebních oborů zajišťuje pro celý region severní Moravy a Slezska (např. obor pokrývač). Dokladem kvality našich žáků je nesporně i pravidelné umístění na předních místech v soutěžích učňovských dovedností. Výuka probíhá v budovách na ul. B. Němcové 22 v Opavě,  především teoretická část výuky a praktická výuka oboru Zedník. Dřevařské obory Technolog CNC dřevoobráběcích strojů, Truhlář a Tesař mají praktickou výuku v budově na ul. Jánská. Dílenský komplex na ul. Kylešovská slouží praktickému výcviku pro obory Elektrikář, Instalatér, Pokrývač, Klempíř a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Škola disponuje kvalitním a moderně vybaveným zázemím pro výuku odborného výcviku ve všech oborech, které vyučuje.

Součástí školy je i vlastní školní jídelna o kapacitě 400 jídel a vlastní domov mládeže s kapacitou 120 lůžek. Dopravní spojení je zajištěno vlakem a autobusovými linkami příměstské a meziměstské dopravy. Dopravní obslužnost je zajištěna z Hlučínska, Vítkovska i Budišovska a vyplývá z propojení na úřady a státní instituce v Opavě. I obce nacházející se na trati ČD Ostrava Svinov – Opava – Krnov – Jeseník mají zejména spěšnými vlaky dobrou dosažitelnost. 

Samozřejmostí je individuální přístup k žákům a jejich schopnostem dalšího rozvoje. Intenzivní a úzká spolupráce se sociálními partnery, stavebními a dřevozpracujícími firmami, výrobci stavebních materiálů a výuka jednotlivých oborů podle vlastních školních vzdělávacích programů zajišťuje maximální propojenost teorie s praxí. Žáci mají také možnost získat dovednosti z oborů příbuzných, což vyžaduje budoucí zaměstnání u zejména malých firem.

Naši absolventi jsou žádáni podnikateli a podniky pro práce s klasickými i moderními technologiemi.

Žáci mohou získat v některých oborech krajská a firemní stipendia, kde je  možnost získat příspěvek až 21.000 Kč ročně.

Řemeslo má respekt

Založili jsme iniciativu pro všechny lidi, kterým není lhostejný osud našeho kraje. Spojuje nás úcta ke kvalitní manuální práci. Naším společným cílem je zvýšit úroveň řemeslné práce v Moravskoslezském kraji. Věříme, že tyto obory mají stále co nabídnout. Věříme, že by se mělo hlásit více dětí na učební obor. Věříme, že řemeslo zasluhuje větší respekt.

  • Více šikovných řemeslníků
  • Více dětí na učebních oborech
  • Více smysluplně využitých stipendií
  • Více respektu pro řemeslnou práciStudijní obory

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (Technolog CNC dřevoobráběcích strojů a nábytkářské výroby)

Kód oboru 33-41-L/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Kód oboru 39-41-L/02

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Elektrikář - silnoproud

Kód oboru 26-51-H/02

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Instalatér

Kód oboru 36-52-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Klempíř

Kód oboru 23-55-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Pokrývač

Kód oboru 36-69-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Tesař

Kód oboru 36-64-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Truhlář

Kód oboru 33-56-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Zedník

Kód oboru 36-67-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Řemeslo má zlaté dno. Škola, která nabízí takové obory, se kterými se v životě neztratíš, zaslouží si respekt a v kterých najdeš v životě uplatnění. Žáci si sami vyrobili video pozvánku na Den otevřených dveří, školu charakterizuje nápad, kreativita. https://www.youtube.com/watch?v=oI3jwbEVwCA&feature=youtu.be

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR