Online videohovory

Zoom Meeting

21. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

18. 6.

Popis školy

DOD s možností vyzkoušet si přijímací zkoušky (ověření talentu z výchov - obor Předškolní a mimoškolní pedagogika) nanečisto. Ubytování v domově mládeže. Profilace díky volitelným předmětům. Průběžné a souvislé praxe. Sportovní a kulturní vyžití - pěvecký sbor Ars Voce, divadelní soubor Červiven, sportovní klub, kroužek první pomoci. Možnost pobývat, studovat, trávit čas ve škole. Adaptační kurzy pro první ročníky, lyžařské, sportovně turistické kurzy a kurzy plavání. Pěkné prostředí školy s vybavenými učebnami, tělocvičnou i posilovnou, školní knihovna, bufety, nápojové automaty.

Studijní obory

Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP)

Kód oboru 75-31-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Pedagogické lyceum

Kód oboru 78-42-M/03

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Praktická sestra

Kód oboru 53-41-M/03

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Jsme škola s dlouholetou tradicí 70 let. Nabízíme atraktivní studijní obory. Odborné praxe probíhají u budoucích zaměstnavatelů. Naši absolventi se uplatní na trhu práce. Divadelní společnost Červiven a Dívčí pěvecký sbor Ars voce. Praktické sestry 4. ročníku pracovaly v době pandemie na covidových jednotkách.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, NJ, RJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR