Online videohovory

MS Teams Meeting

30. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

18. 6.

Popis školy

Naše škola se nachází v Havířově, v blízkosti autobusového nádraží. Máme k dispozici moderně vybavené učebny, zázemí pro sport (tělocvičnu, posilovnu, venkovní sportoviště), jídelnu. Žáci mají při výuce k dispozici mimo jiné nové geodetické vybavení, měřící techniku v laboratořích (včetně infrakamery), 3D tiskárnu, apod. Pro podporu výuky cizích jazyků jsme vybudovali multimediální učebnu. Výuku cizích jazyků doplňujeme hodinami s rodilým mluvčím. Také pro výuku přírodovědných předmětů využíváme nové metody výuky s podporou technologií. Máme pro tyto účely rovněž vybudovány učebny s potřebnou technikou. Všechny naše učebny, včetně kmenových, jsou vybaveny počítači, vizualizéry, dataprojektory a reproduktory. Našim žákům nabízíme množství zájmových kroužků a také umožňujeme žákům využívat naši techniku i v době mimo vyučování.

Studijní obory

Stavebnictví (Pozemní stavitelství, Dopravní stavitelství, Architektura a design)

Kód oboru 36-47-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

- nabízíme vedle pozemního stavitelství také studium dopravního stavitelství a architerktury a designu - máme moderní vybavení pro projektování v CAD, BIM projektování, geodetická měření, výuku cizích jazyků - moderně vybavebná laboratoř - používáme metodu 3D tisku

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR