Tato škola se nezúčastní online veletrhu.

Obory vzdělání

Potravinářská výroba (Cukrářská výroba)

Kód oboru 29-51-E/01

Ukončení studia vyúční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Praktická škola dvouletá

Kód oboru 78-62-C/02

Ukončení studia jiné

Délka studia 2 roky

Forma vzdělávání denní

Zahradnické práce (Květinářské a aranžérské práce)

Kód oboru 41-52-E/01

Ukončení studia vyúční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Popis školy

VL, JI,DE,PŠD,VYU,DOD,OZP,PLP,RVP,ŠVP. Přijímací zkoušky se u nás neprovádějí. Přihlášku je nutno odevzdat do 1.3.2021. Rozhodnutím ředitele školského zařízení o přijetí ke studiu je možno odevzdat zápisový lístek. Škola umožňuje pro žáky se zdravotním postižením oboru vzdělání Praktická škola dvouletá bezbariérový přístup. Nabízíme obor vzdělání 29-51-E/01 Potravinářská výroba se zaměřením na Cukrářskou výrobu, obory vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, 41-52-E/01 Zahradnické práce (Květinářské a aranžérské práce "Estetika budoucnosti").

Typ školy

Veřejná

Jazyky

NJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR