Tato škola se nezúčastní online veletrhu.

Popis školy

Střední škola hotelnictví gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. má více než 50. letou tradici. Po celou dobu existence školy dbalo její vedení na zvyšovaní kvalifikace pedagogických, ale i nepedagogických pracovníků. Do řad pedagogů byli začleněni odborníci z praxe, kteří studentům umožňují vhled do reálného života a předávají jim své poznatky z praxe. 

Protože neustále reagujeme na požadavky trhu práce, byl v roce 2020 otevřen nový studijní obor s maturitou - Nutriční asistent. Doplnil tak nabídku studijních oborů s maturitou  - Analýza potravin - laborant, Cestovní ruch a Hotelnictví. Absolventi těchto oborů často pokračují studiem na vysokých školách nebo využívají nabytých kontaktů v zahraničí a nacházejí uplatnění tam. 

Mezi učební obory s výučním listem vyučované na naší škole patří Cukrář, Kuchař - číšníkKadeřník, kde klademe velký důraz na praktickou část výuky, aby naši absolventi uspěli v budoucím zaměstnání. 

Současné aktivity školy směřují v duchu evropského klimatu ke spolupráci se zahraničními subjekty na poli odborných praxí a stáží, jak pro studenty, tak pro pedagogické pracovníky. Mezi naše hlavní oblasti zájmu patří destinace v Německu, Řecku, Polsku, Slovensku, Rakousku a Španělsku.

DOD: 20. 11. 2021 (So), 12. 1. 2021 (St)

Přihlašování na konkrétní termín a hodinu bude probíhat přes rezervační systém školy.

Konají se též průběžně v dopoledních hodinách dle individuální domluvy na telefonním čísle 595 054 106 v prostorách Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.

Po úvodní prezentaci školy a oborů bude následovat prohlídka školy s možností zapojit se do workshopů jednotlivých oborů.

Sleva na školném pro žáky s průměrem do 1,20 včetně - neplatí školné, žáci s průměrem do 1,5 včetně platí 50 % školného, žáci s nulovou absenci budou platit 50 % školného. Nabízíme ubytování žákům na našem DM.

Studijní obory

Analýza potravin

Kód oboru 29-42-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Cestovní ruch

Kód oboru 65-42-M/02

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Hotelnictví

Kód oboru 65-42-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Nutriční asistent

Kód oboru 53-41-M/02

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Cukrář

Kód oboru 29-54-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Kadeřník

Kód oboru 69-51-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Kuchař-číšník

Kód oboru 65-51-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Podnikání – nástavba

Kód oboru 65-41-L/51

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 2 roky

Forma vzdělávání denní

Typ školy

Soukromá

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR