Online videohovory

MS Teams Meeting

24. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

20. 5.

Popis školy

DOD: 19. 11. 2020 a 14. 1. 2021 Motto školy: Ukaž, co umíš!

Hlavní sídlo školy, kde probíhá teoretická, ale i praktická výuka je v Odrách, kde je také Domov mládeže. Druhá část teoretické a praktické výuky je ve Vítkově. Pracoviště odborného výcviku pro obory Masér, Kadeřník se nachází v Odrách, Novém Jičíně, Kopřivnici a ve Vítkově, kde se nyní buduje pracoviště nové. 

Pracoviště odborného výcviku pro obory Kuchař-číšník a Automechanik je ve Vítkově a Vítkově-Podhradí. 

Výuka je cyklická - týden teorie a týden odborného výcviku. Škola se zapojuje do mnohých odborných soutěží, pořádá vlastní akce, aktivně spolupracuje s městem Odry, Vítkov, se základními školami a mimoškolními institucemi. 

Ve škole působí školní poradenské pracoviště - speciální pedagog, preventista, kariérový poradce. Aktivně se tak pracuje se žáky s individuálními potřebami. 

Vedení školy se snaží o možnost vzdělávání i u žáků ze sociálně slabého prostředí - což je jednou z výhod školy vzhledem k regionu, ve kterém se nachází. 

Pro jednotlivé obory vypracovali pedagogové pracovní listy, které zahrnují vše potřebné pro výuku, úspěšné ukončení studia a jsou obměňovány a doplňovány dle změn v oboru. 

Škola je zapojena do různých projektů, které umožní získání nových poznatků a ověření jazykových znalostí, jako je např. Erasmus. 

V odborném výcviku spolupracujeme aktivně s firmami a jinými zaměstnavateli, kde mohou žáci vykonávat odborný výcvik. 

Studijní obory

Podnikání – nástavba

Kód oboru 65-41-L/51

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 2 roky

Forma vzdělávání denní

Kuchař-číšník (Kuchař)

Kód oboru 65-51-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Rekondiční a sportovní masér

Kód oboru 69-53-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)

Kód oboru 23-68-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Kadeřník

Kód oboru 69-51-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Vzdělání pro každého, individuální přístup k žákům, zajištění odborného výcviku, zajištěn í odborného výcviku také ve firmách u oboru automechanik , kadeřník, kuchař-číšník. Pro obory kuchař-číšník a automechanik prospěchové a motivační stipendium, které poskytuje Moravskoslezský kraj a město Vítkov. Ostatní obory odměna za produktivní práci. Zajištění ubytování v Domově mládeže. Akce školy pro žáky ZŠ, veřejnost, ZUŠ. Prezentace oborů veřejnosti různými typy přehlídek, ukázek praktických dovedností. Prezentace života školy webovými stránkami, instagramem, FB

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, NJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR