Online videohovory

Zoom Meeting

30. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

18. 6.

Popis školy

Staň se technikem! Jsme moderní a dynamickou střední školou se 70letou tradicí. Nabízíme kvalitní vzdělání v elektrotechnických a strojírenských oborech, spolupráci s významnými průmyslovými partnery regionu, velké sportovní i kulturní vyžití a širokou nabídku volnočasových aktivit.

Škola je umístěna na Sýkorově ulici 613/1 v městské části Havířov-Šumbark, má velmi dobré dopravní spojení místní i meziměstskou autobusovou dopravou a nedaleko školy je vlakové nádraží. Nabízíme studium se zaměřením na elektrotechniku, informatiku a strojírenství, a to jak ve čtyřletých maturitních oborech, tak i ve tříletých učebních oborech a dvouletém nástavbovém studiu.

Pro školní rok 2023/2024 nabízíme:

4leté studijní obory s maturitní zkouškou

● Elektrotechnik pro informační technologie

● Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu

4leté studijní obory s maturitní zkouškou

● Počítačové systémy a sítě a zároveň s výučním listem v oboru Elektromechanik slaboproudých zařízení

● Digitální technika a mechatronika a zároveň s výučním listem v oboru Elektromechanik slaboproudých zařízení

● Mechanik strojů a zařízení a zároveň s výučním listem v oboru Strojní mechanik

3leté učební obory s výučním listem

● Strojní mechanik

● Elektromechanik domovních a průmyslových instalací

● Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky

2letý nástavbový obor s maturitní zkouškou

● Elektrotechnik pro provoz

Naše škola je jedním ze šesti Elektrotechnických center, která byla vybudována v rámci podpory odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji, členem Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, členem Havířovsko-karvinského kovo klastru, spolupracuje s Hospodářskou komorou a dalšími sociálními partnery.

K účelům všeobecného vzdělávání jsou žákům k dispozici klasické i multimediální učebny a tři učebny výpočetní techniky. Samozřejmostí je pokrytí Wi-Fi v celém areálu školy. Odbornému vzdělávání pak slouží laboratoře elektrotechnických měření, číslicové a automatizační techniky a alternativních zdrojů energie, učebny pro výuku počítačových sítí. Dále škola disponuje tzv. inteligentním domem, moderní výrobnou plošných spojů a učebnou automatizace a robotizace. Žákům jsou též k dispozici strojní dílny, učebna virtuálního svařování, nová strojovna a svářečská škola.

K výuce i volnému času je možné využít moderní tělocvičnu, hernu stolního tenisu a posilovnu, suchou nohou se dostanete též do jídelny a bufetu. Každému ročníku pak nabízíme zajímavé výjezdy, místní i zahraniční – adaptační, lyžařské a sportovně turistické kurzy doma i v zahraničí, dny ve firmách (ASUS, MAXION, HYUNDAI, …), návštěvy odborných pracovišť (SIEMENS, elektrárny Dlouhé stráně a Dukovany, …), projektové dny, jazykové pobyty v zahraničí, technické a sportovní kroužky a mnohé jiné.

Kvalitní tým pedagogických pracovníků je tu pro vás. Nabízíme progresivní vzdělávací metody, moderní vybavení, přátelskou atmosféru a individuální přístup k žákům.

Studijní obory

Elektrotechnika (Elektrotechnik pro informační technologie)

Kód oboru 26-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Elektrotechnika (Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu)

Kód oboru 26-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Mechanik strojů a zařízení

Kód oboru 23-44-L/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Mechanik elektrotechnik (Digitální technika a mechatronika L+H)

Kód oboru 26-41-L/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Mechanik elektrotechnik (Počítačové systémy a sítě L+H)

Kód oboru 26-41-L/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Provozní elektrotechnika (Elektrotechnik pro provoz)

Kód oboru 26-41-L/52

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 2 roky

Forma vzdělávání denní

Elektrikář - silnoproud (Elektromechanik domovních a průmyslových instalací)

Kód oboru 26-51-H/02

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky)

Kód oboru 26-52-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Strojní mechanik

Kód oboru 23-51-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Obory Mechanik strojů a zařízení, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, elektrikář-silnoproud jsou významně podporovány stipendii MSK. Nabízíme progresivní vzdělávací metody, moderní vybavení, přátelskou atmosféru a individuální přístup k žákům. K výuce slouží moderní laboratoře elektrotechnických měření, číslicové a automatizační techniky a obnovitelných zdrojů energie, výrobna plošných spojů a učebna automatizace, robotizace a virtuálního svařování, máme vlastní svářečskou školu.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR