Online videohovory

Zoom Meeting Nápověda

20. 01. 10:00 - 18:00

01. 02. 10:00 - 18:00

Připojit se

Obory vzdělání

Elektrikář - silnoproud (Elektromechanik domovních a průmyslových instalací)

Kód oboru 26-51-H/02

Ukončení studia vyúční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky)

Kód oboru 26-52-H/01

Ukončení studia vyúční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Elektrotechnika (Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu)

Kód oboru 26-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Elektrotechnika (Elektrotechnik pro informační technologie)

Kód oboru 26-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Mechanik elektrotechnik (Digitální technika a mechatronika L+H)

Kód oboru 26-41-L/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Mechanik elektrotechnik (Počítačové systémy a sítě L+H)

Kód oboru 26-41-L/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Mechanik strojů a zařízení

Kód oboru 23-44-L/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Strojní mechanik

Kód oboru 23-51-H/01

Ukončení studia vyúční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Popis školy

DOD: úterý 24. 11. 2020, čtvrtek 3. 12. 2020 a sobota 16. 1. 2021. Obory Mechanik strojů a zařízení, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, elektrikář-silnoproud jsou v současné době významně podporovány stipendii MSK. Nabízíme progresivní vzdělávací metody, moderní vybavení, přátelskou atmosféru a individuální přístup k žákům. K výuce slouží moderní laboratoře elektrotechnických měření, číslicové a automatizační techniky a obnovitelných zdrojů energie, výrobna plošných spojů a učebna automatizace, robotizace a virtuálního svařování, máme vlastní svářečskou školu. Pro školní rok 2021/2022 nabízíme nové obory Počítačové systémy a sítě a Digitální technika a mechatronika. Bezbariérový přístup.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR