Online videohovory

Zoom Meeting

29. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

18. 6.

Popis školy

Škola zajišťuje kvalitní a bezplatné vzdělávání žáků zdravých i žáků se speciálně vzdělávacími potřebami v maturitních oborech, učebních oborech a oborech bez výučního listu. Je plně bezbariérová a v dobré dostupnosti hromadné dopravy.

K vybavení školy patří kmenové učebny, odborné učebny, odborné dílny, školní restaurace, školní cukrárna a moderní sportovní areál, ve kterém se nacházejí tělocvičny, posilovna a nově zrekonstruovaný krytý bazén. 

Žáci mohou využít stravování ve školní jídelně a ubytování v domově mládeže. V roce 2006 jsme zřídili školské poradenské pracoviště pro žáky a jejich zákonné zástupce, ve kterém pracuje školní psycholog, speciální pedagogové, výchovné poradkyně a školní metodik prevence.

Moravskoslezský kraj jako zřizovatel školy poskytuje formou stipendií přímou finanční podporu žákům oboru Pekař, jehož absolventi v regionu chybí. Cílem je podpořit zájem žáků o vzdělávání ve střední škole. Toto krajské stipendium se skládá z motivační a prospěchové složky.

V rámci projektu Erasmus+ se žáci oborů Hotelnictví, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost, Cukrář, Kuchař – číšník a Pekař zúčastňují čtrnáctidenních pracovních stáží v Itálii.

Dny otevřených dveří proběhnou v pátek 2. 12. 2022 v době od 8.30 do 17.00 hodin a v sobotu 3. 12. 2022 v době od 8.30 do 12.00 hodin. Školu lze navštívit také v měsíci lednu ve čtvrtky 5. 1., 12. 1. a 19. 1. 2023 v době od 15.00 do 17.00 hodin.

Studijní obory

Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)

Kód oboru 65-42-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód oboru 75-31-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Sociální činnost

Kód oboru 75-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Cukrář

Kód oboru 29-54-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Kuchař - číšník (Kuchař-číšník - příprava jídel)

Kód oboru 65-51-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Pekař

Kód oboru 29-53-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Informační technologie (*)

Kód oboru 18-20-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Pečovatelské služby (*)

Kód oboru 75 -41 -E/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Potravinářská výroba (Cukrářské práce*)

Kód oboru 29-51-E/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce) (*)

Kód oboru 33 -58 -E/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Obchodní škola (*)

Kód oboru 63-51-J/01

Ukončení studia záverečná zkouška

Délka studia 2 roky

Forma vzdělávání denní

Provozní služby (*)

Kód oboru 69 -54 -E/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 2 roky

Forma vzdělávání denní

Prodavačské práce (*)

Kód oboru 66 -51 -E/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Stravovací a ubytovací služby (*)

Kód oboru 65 -51 -E/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Zahradnické práce (*)

Kód oboru 41 -52 -E/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin*)

Kód oboru 41 -52 -E/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Praktická škola dvouletá (*)

Kód oboru 78 -62 -C/02

Ukončení studia jiné

Délka studia 2 roky

Forma vzdělávání denní

Praktická škola jednoletá (*)

Kód oboru 78 -62 -C/01

Ukončení studia jiné

Délka studia 1 rok

Forma vzdělávání denní

Pedagogika pro asistenty ve školství

Kód oboru 75-31-M/02

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 5 let

Forma vzdělávání dálková

Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny)

Kód oboru 75-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 5 let

Forma vzdělávání dálková

Výhoda školy

Jsme škola s dobrým jménem. Jednak neseme v názvu školy dobré jméno Zdeňka Matějčka. Byl to známý dětský pediatr a psycholog. Velmi si vážíme, že nám bylo od 1. 1. 2006 umožněno používat název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Dále si troufáme tvrdit, že máme dobré jméno také v Ostravě a okolí. Určitě o tom svědčí fakt, že jsme vyhráli 1. místo v anketě Střední roku 2019 v Moravskoslezském kraji. Rádi bych tímto poděkovali našim žákům i absolventům za jejich hlasy.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, NJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR