Online videohovory

MS Teams Meeting

29. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

24. 9.

Popis školy

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace nabízí široké spektrum oborů vzdělání z oblasti služeb.

Nabídka 3letých oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou (výuční list) zahrnuje obory Aranžér, Kadeřník a Prodavač (se zaměřením na všeobecné nebo elektrotechnické zboží).

Zájemcům o 4leté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou nabízíme obory Ekonomika a podnikání, Fotograf, Kosmetické služby a obor Masér sportovní a rekondiční (u něj je možnost již na konci 3. ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat také výuční list).

Pro zájemce s výučními listy rovněž nabízíme nástavbové studium oboru Podnikání (ve 2leté denní nebo 3leté dálkové formě).

Obory Aranžér, Prodavač a Podnikání mají výuku na odloučeném pracovišti Polská 1543/6. Praktické vyučování všech oborů probíhá na odloučených pracovištích (ul. Polská, Otakara Jeremiáše a Patrice Lumumby) a v provozech smluvních obchodních řetězců.

Škola není bezbariérová.

Dny otevřených dveří ve školním roce 2022/2023: 8. 12. 2022 a 26. 1. 2023 od 9:00 do 17:00.

Studijní obory

Ekonomika a podnikání (Management obchodních firem a sportovních klubů)

Kód oboru 63-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Fotograf (Multimediální technik)

Kód oboru 34-56-L/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Kosmetické služby

Kód oboru 69-41-L/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Masér sportovní a rekondiční

Kód oboru 69-41-L/02

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Aranžér (Propagace a reklama)

Kód oboru 66-52-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Kadeřník

Kód oboru 69-51-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Prodavač

Kód oboru 66-51-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Prodavač (Elektrotechnické zboží)

Kód oboru 66-51-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Filozofii Střední školy služeb a podnikání v Ostravě-Porubě zcela vystihuje motto „…tradice, zkušenost, poznání“. Škola nabízí perspektivní obory vzdělání, v průběhu své existence dokázala pružně reagovat na poptávku trhu po nových oborech a každoročně dosahuje výborných výsledků na celorepublikových odborných i sportovních soutěžích. Počtem žáků dnes Střední škola služeb a podnikání patří mezi největší střední školy v Moravskoslezském kraji a je zároveň jedinou školou v kraji, která poskytuje vzdělání v oboru Fotograf.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, NJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR