Online videohovory

Zoom Meeting

29. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

18. 6.

Popis školy

SŠTD je moderní škola s více než sedmdesátiletou tradicí, která nabízí vzdělání ve studijních i učebních oborech zaměřených na automobilovou a drážní dopravu, autoopravárenství, elektrotechniku a na výtahovou a chladírenskou techniku. Jsme jedna z partnerských škol pro spolupráci se Správou železnic, s. o. a se společnostmi České dráhy, a. s. a ČD Cargo a. s. V rámci odborného výcviku spolupracujeme s více než 75 dalšími významnými sociálními partnery v regionu, z nichž někteří nabízejí i stipendijní programy.

Výuka odborných předmětů probíhá ve specializovaných učebnách - odborná učebna Autotronik vybavená výukovými vozidly, elektrolaboratoře, učebna virtuální reality, laboratoř technických měření, učebna autoškoly s trenažéry, dopravní sál pro železniční dopravu. V odborném výcviku je k dispozici modernizovaná špičkově vybavená hala a další odborné tematicky zaměřené učebny. Ve vybraných oborech nabízíme žákům zdarma přípravu k získání svářečského průkazu, řidičského průkazu skupiny B a C a profesního průkazu.

Dny otevřených dveří:  6. 12. 2022, 10. 1. 2023, 7. 2. 2023 - 14.00 – 18.00 hod.

Studijní obory

Mechanik elektrotechnik

Kód oboru 26-41-L/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Autotronik

Kód oboru 39-41-L/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Dopravní prostředky

Kód oboru 23-45-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Provoz a ekonomika dopravy

Kód oboru 37-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)

Kód oboru 23-68-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Autoelektrikář

Kód oboru 26-57-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Autolakýrník

Kód oboru 23-61-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Karosář

Kód oboru 23-55-H/02

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Kód oboru 26-52-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Strojní mechanik

Kód oboru 23-51-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Železničář

Kód oboru 37-52-H/01

Ukončení studia výuční list

Délka studia 3 roky

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Vychováváme odborníky pro silniční i drážní (železniční a městskou) dopravu a autoopravárenství. Odborný výcvik probíhá ve vlastním špičkově vybaveném autoservisu, na specializovaných odborných učebnách a na řadě smluvních pracovišť. U některých oborů je součástí výuky příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C zdarma. Odborná praxe železničních oborů probíhá u nejvýznamnějších českých dopravců přímo v reálném provozu.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, NJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR