Tato škola se nezúčastní online veletrhu.

Popis školy

DOD: 12.11.2020 s výstavou prací žáků školy. Možnost indiv. prohl. školy mimo DOD po tel. domluvě. TZ-posouzení výtv. prací. Stravování v jídelně vedle školy, cena 31 Kč/oběd. Ubytování v DM 15 min od školy, celod. strav. pro DM 83 Kč. K žákům preferujeme indiv. přístup, u všech oborů zajišťujeme vzdělání v IT, především se zaměř. na PC grafiku s využitím grafic. aplikací fy Adobe (PhotoShop, Illustrator, InDesign, Acrobat) a Cinema4D. Výuka probíhá v moderně vybav. učebnách. Neopomíjíme přípravu k talent. a přij. zkouškám na VŠ. Naši absolventi studují na VŠ u nás i v zahraničí. V 1. ročníku je pořádán lyžařský adaptační kurz, v dalších ročnících výtvarný kurz, exkurze na bienále graf. designu do Brna aj. témat. zaměř. akce.

Studijní obory

Studijní obory nebyly nalezeny.

Typ školy

Soukromá

Jazyky

AJ, NJ

Stravování

Ubytování
powered by POLAR