Online videohovory

MS Teams Meeting

22. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

18. 6.

Popis školy

Jsme moderní škola. Naši absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce. DOD: 9. 12. 2022, od 9 do 17 hod; 3. 2. 2023 - Den na zdravce aneb zkus si to s námi. Uchazeči pro oba obory potřebují potvrzení lékaře na zvláštním formuláři (viz web školy). Jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M + prospěch ze ZŠ. Žáci 3. ročníku mají možnost odborné praxe ve Spolkové republice Německo. Další aktivity: canisterapie, dobrovolnictví, lyžařský a sportovní kurz, soutěže v první pomoci, ošetřovatelství, anglickém jazyce aj. Možnost stipendia ve 3. a 4. ročníků pro obor Praktická sestra. Škola je bezbariérová.

Studijní obory

Praktická sestra

Kód oboru 53-41-M/03

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Sociální činnost

Kód oboru 75-41-M/01

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Výborná uplatnitelnost na trhu práce. Moderní vybavení, dostatek kvalitních pomůcek. Možnosti bohaté mimoškolní činnosti, např.: dobrovolnictví, canisterapie. Velmi dobré vztahy s pracovišti praktického vyučování. Možnost stipendia ve 3. a 4. ročníku. (pro obor Praktická sestra) Škola je bezbariérová.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, NJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR