Online videohovory

MS Teams Meeting

21. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

18. 6.

Popis školy

Na našem gymnáziu studuje okolo tří set žáků ve čtyřletém a osmiletém oboru. Výuka dává žákům všeobecný přehled a buduje dovednosti v různých oborech vzdělání, které žáci dále rozvíjí při studiu na vysoké škole jakéhokoli typu. Jsme moderní a otevřená škola. Svým žákům nabízíme inspirativní studijní prostředí a prostor pro seberealizaci i mimo výuku.

Žáci mají ve výuce k dispozici spoustu zajímavých pomůcek z různých oborů lidského poznání a také digitální techniky se spoustou užitečných aplikací. Každá učebna v naší škole je vybavena názornými moderními pomůckami, které našim žákům umožní lepší pochopení učiva. Při laboratorních cvičeních z biologie, fyziky a chemie, které mají žáci vyššího gymnázia pravidelně každý týden, si pak nabyté znalosti ověří a vytvoří praktické dovednosti.

Na našem gymnáziu nemusíte cestovat jen prstem po mapě. Pravidelně pořádáme nejen výlety, zahraniční jazykové zájezdy a lyžařské a sportovní kurzy, ale také regionální týdny, na kterých poznáváme krásy a historii naší vlasti a především našeho regionu.

Studijní obory

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Chceme zlepšovat životní prostředí v místě, kde žijeme. Náš školní ekotým pracuje ze všech sil, abychom společně dosáhli na mezinárodní titul Ekoškola. Pod vedením našich zkušených učitelů chemie se můžete také stát hvězdou Dne vědy, který pravidelně každý podzim pořádáme pro veřejnost na našem gymnáziu.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR