Online videohovory

MS Teams Meeting

28. 11. 10:00 - 18:00

Připojit se

Program videohovoru

1. 12.

Popis školy

DOD: 17. 1. 2023 od 17:00 do 18:00 online. Prezenční prohlídka po předchozí domluvě s Mgr. Lenkou Zychovou, zástupkyní ředitele školy pro gymnázium (tel. 556 303 375, e-mail: lenka.zychova@zsgvitkov.cz). 

Součástí výuky jsou domácí i zahraniční exkurze, mezinárodní projekty, adaptační, lyžařské, sportovní kurzy, soutěže a olympiády, SOČ aj. 

Odborné multimediální učebny, dvě tělocvičny, horolezecká stěna, venkovní umělá plocha, nově zrekonstruované víceúčelové hřiště. 

Obědy ve vlastní školní jídelně, výběr ze tří jídel, cena oběda 34 a 36 Kč. 

Internetová klasifikace a třídní kniha. Online výuka přes Google Meet, využívání Clasroomů aj.

Úspěšnost přijetí absolventů na VŠ je každoročně téměř 100%.

Studijní obory

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 4 roky

Forma vzdělávání denní

Gymnázium

Kód oboru 79-41-K/81

Ukončení studia maturitní zkouška

Délka studia 8 let

Forma vzdělávání denní

Výhoda školy

Předností naší školy je individuální přístup ke každému žákovi, prospěchová stipendia až do výše 3 000 Kč za pololetí, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy jak pro zájemce z devátých, tak také pátých ročníků, moderně vybavené učebny, spolupráce s vysokými školami.

Typ školy

Veřejná

Jazyky

AJ, NJ, RJ

Stravování

Ubytování

powered by POLAR